Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ: 14060483
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТОР"
Скорочене найменування (згідно Статуту): ПРАТ"ІНВЕСТОР"
Юридична адреса: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 88
Керівник: голова правлiння - Єпiшина Марина Бориславiвна
Код території за КОАТУУ: 6310136600
Регіон:
Депозитарна установа, що обслуговує емітента:
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”
Статутний капітал (грн.): 500.00
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 29.01.1992
Орган: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 35.11
Найменування: Виробництво електроенергії
Контактна інформація
Телефон: (057)7201223
Факс:
E-mail: Kharkiv.investor@gmail.com
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN: UA4000076897
Вид ЦП: Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.): 0.01
Кількість ЦП (шт.): 50000
Обсяг випуску (грн.): 500.00