Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ: 14060483
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТОР"
Скорочене найменування (згідно Статуту): ПРАТ"ІНВЕСТОР"
Юридична адреса: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 88-Б
Керівник: голова правлiння - Єпiшина Марина Бориславiвна
Код території за КОАТУУ: 63000
Регіон: Харківська область
Депозитарна установа, що обслуговує емітента:
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”
Статутний капітал (грн.): 500.00
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 29.01.1992
Орган: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 70.22
Найменування: Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Контактна інформація
Телефон: (057)7201223
Факс: (057)7201222
E-mail: info@ti14060483.pat.ua
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN: UA4000076897
Вид ЦП: Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.): 0.01
Кількість ЦП (шт.): 50000
Обсяг випуску (грн.): 500.00